Bušenje i sečenje betona

Bušenje i sečenje betona se sve češće i sve više primenjuju u savremenoj gradnji kao standardni radovi. Najvažnije pri tom je da se postojeći zidovi, podovi, plafoni ni drugi građevinski elementi ne oštete, koliko strukturno toliko ni estetski. Pri sečenju i bušenju tzv. dijamantskim rezom ne nastaju vibracije, a samim tim nema ni pukotina niti bilo kakvih drugih oštećenja postojećih materijala što istovremeno znači da posle nisu potrebne ni naknadne popravke. Pomoću posebnih alata i opreme osim betona, može da se radi i s drugim materijalima kao što su armirani beton, opeka, kompozitni blokovi i slično. Svi ovi radovi mogu da se izvode na suv i mokar način. Kada se radi na mokar način, voda sprečava podizanje prašine, jer se šut automatski skuplja u kontejneru. Mesto na kom se radi tako ostaje čisto kao i površine koje treba da se dalje obrađuju.

Dijamantsko bušenje krunom

Dijamantsko bušenje krunom koristi se za bušenje preciznih rupa u materijalu. Rupe mogu biti prečnika do 150 cm i bilo koje dubine. Bušenje se radi posebnim svrdlom u obliku krune pri čemu sav materijal oko i u rupi ostaje neoštećen.

Ovako se buše rupe za vodovodne, kanalizacione, električne i sve druge vodove. To je najefikasniji način bušenja betona svih debljina, kada ništa drugo nije primenljivo. Dijamantska svrdla se koriste u najrazličitije svrhe, a pogotovu tamo gde je neophodno da jezgro i okolni materijal ostanu neoštećeni ili kada je potrebna brzina rada, pošto se na ovaj način odstranjuje mnogo više materijala nego standardnim bušenjem.

Galerija